Imunoglukan

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Podle zákona máte nárok na zrušení svého souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů, které jste nám poskytli. Zpracování osobních údajů podléhá podmínkám na zpracování osobních údajů. Zadejte údaje, na základě kterých Vás budeme moci identifikovat. Údaje musí být shodné s údaji, které jste zadali do našeho systému, abychom mohli ověřit Vaši identitu.

Tenhle úkon není možné vrátit zpátky.