Imunoglukan

Žádost o vymazání digitální stopy

Podle zákona máte nárok na vymazání všech Vašich osobních údajů z našeho systému. Zadejte údaje, na základě kterých Vás budeme moci identifikovat. Údaje musí být shodné s údaji, které jste zadali do našeho systému, aby jsme mohli ověřit Vaši identitu.

Tenhle úkon není možné vrátit zpátky.